Services

Ny publikation: A114 er udgivet

29. jun. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Anvisningen A114 – Fordeling af projekteringsydelser og –ansvar ved leverance og montage af glasfacader og -tage kan nu hentes, hvis du har abonnement på grundpakken.

Anvisningen er et værktøj, der kan benyttes som grundlag for aftale om fordeling af projekteringsydelser mv. mellem rådgivere, systemleverandører og facadeentreprenører ved byggerier, hvor der indgår glasfacader og -tage.

Du kan tilgå publikationen her.

De tekniske løsninger, der anvendes inden for glasfacader og -tage, er under kraftig udvikling, blandt andet i form af flere funktioner og automatik, der indbygges i facadesystemerne. Kravene til for eksempel reduktion af energiforbrug bliver til stadighed skærpet, og det fordrer, at der løbende udvikles nye løsninger.

Ligeledes har det projektgrundlag, der udarbejdes for de enkelte byggesager, meget forskellig detaljeringsgrad lige fra den enkle løsning med simple forskrifter, til det meget detaljerede grundlag, der rummer alle detaljer.

Disse forhold er med til at sætte fokus på det aftalegrundlag og de grænseflader, der er mellem de enkelte aktører.

Både mangfoldigheden og den øgede kompleksitet stiller større krav til, at grænsefladerne mellem aktørerne er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, så giver det en større risiko for, at de endelige løsninger ikke fungerer efter hensigten og deraf afledte diskussioner om placering af ansvar.

Der er derfor behov for et fælles grundlag for fordeling af ydelserne parterne imellem.

Formålet med anvisningen er at:

  • sikre ensartet aftalegrundlag fra byggesag til byggesag uanset type og kompleksitet
  • sikre at grænseflader mellem de enkelte aktører er fuldt klarlagt
  • definere, hvem der skal levere hvilke projekteringsydelser
  • definere hvilke informationer, der skal videregives fra en aktør til en anden aktør
  • definere almene begreber og principper
  • definere roller, processer, aktiviteter og dokumenter og deres indbyrdes sammenhænge

Du kan tilgå publikationen her.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.