Services

Notat om it-kompetencekrav i udførende virksomheder

21. aug. 2014 af Anonymous
Del på
Tags: bips, Udførelse

Formålet med notatet er at belyse it-kompetencekrav for udførende virksomheder, at kortlægge behov for vejledninger og læringsmateriale samt at synliggøre egentlige uddannelsesaktiviteter. It er i notatet defineret som it-værktøjer til understøttelse af udførende virksomheders kerneområde, såvel internt i virksomheden som i samarbejdet og kommunikationen med andre.

Notatet er udarbejdet i bips Udførelsesforum på baggrund af interne og eksterne indlæg og drøftelser, som bl.a. har vist, at arbejdsmetoder og værktøjer til udførelsen skal ses i en større sammenhæng end bips udførelsesværktøjer. Notatet adresserer en række udfordringer og skal danne grundlag for det videre arbejde inden for området.

 

 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.