Services

Nordisk bygherreseminar 31. januar i Bygherreforeningen

8. feb. 2013 af Anonymous
Del på
Temaet var bæredygtighed og OpenBIM

Bygherreforeningen var vært ved det nordiske bygherreseminar, og direktør Henrik Bang bød velkommen til det nordiske seminar med en kort introduktion til Bygherreforeningen. For et par år siden undersøgte Bygherreforeningen behovet for indsatsområder inden for IKT. Der blev identificeret en række projekter, hvoraf to blev igangsat umiddelbart og nu afsluttes. Henrik Bang fremhævede desuden revisionen af IKT-bekendtgørelsen, som nu får betydning for alle offentlige bygherrer i Danmark.

Steen Sunesen, daglig leder af buildingSMART Norge, gav en status for arbejdet i buildingSMART International – og i Norge, hvor store nordiske bygherrer har underskrevet en erklæring om, at de pr. 1. juli 2016 vil kræve at BIM-data skal kunne udveksles ifølge buildingSMART-standarder. Jan Karlshøj, formand for det nordiske buildingSMART-samarbejde, gav en status for dette.

Island

Ved opførelsen af det islandske nationalhospital har der været opstillet strenge krav til bæredygtighed bl.a. med brug af BIM, IPD og BREAM-certificering. Óskar Valdimarsson, direktør for Government Construction Contracting Agency (GCCA) berettede om arbejdet med dette indtil nu, hvor man bl.a. har opnået en BREEAM-score på 4 ud af 5.
Island har med sine 300.000 indbyggere ikke noget ønske om selv at stå for udvikling. Det har bl.a. betydet, at ”Design Contract” blev tegnet på basis af BIM-guidelines fra norske Statsbygg, finske Senaatti – og bips IKT-specifikationer...

Norge

Kjell Ivar Bakkmoen er bl.a. Senior advisor BIM support på regionen Helse Sør-Øst i Norge. HSØs OpenBIM-strategi fra 2011 fokuserer på

  • “business objectives rather than technicalities.
  • Lifecycle Costs (LCC - included health production cost), rather than investment cost
  • industrialization in building projects"

HSØ har de juridiske rettigheder til det arbejde, der udføres i nye BIM-projekter, dvs. modeller kan bruges både ved renovering eller nyopførelse andetsteds.
Der stilles krav om brug af IFC til alle softwareudviklere – ikke alle kan håndtere det ved starten, men kender kravet. Der anvendes en BIM-server med informationer om projektering, udførelse og drift. Endnu anvender underentreprenører ikke modeller, men de kommer til det.

Finland 

Tuomas Laine fra den finske rådgivende ingeniørvirksomhed Granlund Oy præsenterede krav til energi i nye bygninger vedtaget af den finske regering ultimo 2012 bl.a. med en E-value-certificering. En forudsætning for at opnå byggetilladelse er en BIM-baseret energianalyse. I den finske BIM-guideline, COBIM, handler del 12 om Energy Analysis. Forskellige BIM-værktøjer til energianalyse kan håndtere dette.

Danmark

Marianne Thorbøll, Bygningsstyrelsen, videregav erfaringer med Styrelsens brug af BIM i konkurrencer. Den danske IKT-bekendtgørelse for statslige bygherrer har betydet, at BIM har været anvendt i konkurrencer for større byggeprojekter de sidste år. Egentlig værdi blev dog først opnået efter flere års anvendelse. En intern undersøgelse af hvordan Styrelsen kan udnytte de modtagne BIM-data fulgt op med præcise krav til rådgiverne var det, der skulle til. Styrelsen anvender i dag BIM i konkurrencer ved arealer, energi samt arealomkostninger. Næste trin er brug af BIM ved projektering og udførelse.
Se Styrelsens krav til brug af IFC-model i konkurrenceprogram for Universitetscampus Ballerup.

To offentlige styrelser har finansieret undersøgelsen af, om brug af BIM er værdiskabende. Fire forskellige byggeprojekter til priser fra 1.8 mio. til 1 mia.: en énfamilies bolig, to kontorkomplekser samt en universitetsbygning er blevet undersøgt. Peter Hauch, Arkidata redegjorde for resultaterne, som viste, at der er fordele, både direkte og indirekte. everybody is a winner... Se rapporter om måling af gevinster ved det digitale byggeri

Jakob Strømann-Andersen er ingeniør inden for bæredygtighed i arkitektfirmaet Henning Larsen, som i 2012 bl.a. har tegnet 500.000 m2 lavenergibygninger. Jakob viste, hvordan arkitektfirmaet arbejder med bæredygtighed videnskabeligt, forskningsmæssigt og i konkrete byggeprojekter – og hvordan BIM indgår i forbindelse med energiberegning, "urban density, typologies og texture".

Sverige - igen

Karolinska Universitetssjukhus er én af Europas største byggepladser lige nu. Marcus Bengtsson fra White Arkitekter demonstrerede byggeriets BIM-database, som i informationspyramiden ligger øverst – med sammenhæng til de 20 forskellige modeller. Der er forskellige indgange til databasen, som kan registrere alt fra projektering, udførelse, installation og vedligehold.

Fremtidigt samarbejde?

Sidste punkt på dagsordenen var en drøftelse af muligheder for samarbejde på nordisk plan. Følgende områder blev nævnt:

Mere de enkelte områder i Steen Sunesens præsentation. Der vil blive taget initiativ til opfølgende aktiviteter i løbet af 2013.

Se alle præsentationer mm. fra seminaret

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.