Services

LavterskelBIM

1. jul. 2013 af Anonymous
Del på
Tags: bips, Udførelse
Norske erfaringer og gode råd

Flere af de medvirkende ved opførelsen af Skien Barne- og Familiesenter havde ingen erfaring med at anvende BIM. Budskabet fra bygherren, norske Statsbygg, var at det var "helt avgjørende å flytte fokuset vekk fra modellen og over på det bygget vi faktisk skulle reise. Vi ønsket å skrelle vekk alt fiksfakseri knyttet til digitale modeller og heller velge to fokusområder. Fokusområdene vi landet på varsom var visualisering og kollisjonskontroll av sammenstilte modeller. 

...Dessverre handler stadig flere prosjekter om digital modellering, IKKE om digital samhandling. BIM er et fantastisk verktøy hvis det brukes som beslutningsgrunnlag og til å skape DIGITAL SAMHANDLING

Men - a fool with a tool, is still a fool. Det er den dyktige fagpersonen som er krumtappen i enhver byggeprosess. Og når vi snakker om å utnytte mulighetene som ligger i åpenBIM til fulle, er det først og fremst en kulturendring som skal til."

Svilosens fem råd for effektiv Lavterskel-BIM:

  1. Hold et stødig fokus på det ferdige, fysiske bygget
  2. Skrell vekk alt fiks-fakseri og forhold dere til det grunnleggende
  3. En god arbeidsgruppe er satt sammen av hensiktsmessig kompetanse
  4. Benytt modellen i alle møter, det er viktigere å vise enn å fortelle
  5. Bestem dere på forhånd hva den digitale modellen skal brukes til

Skien Barne- og Familiesenter, som stod færdigt i september 2012, blev opført i totalentreprise med Kruse Smith som totalentreprenør. 

Mere om LavterskelsBIM 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.