Services

Koordinering af to mangellistepublikationer

25. okt. 2012 af Anonymous
Del på
bips igangsætter projekt

Der gennemføres nu et projekt til koordinering af de to publikationer for digitale mangellister, C207 (2005) og U104 (2010). Pt. er begge publikationer gældende. Formålet med projektet er koordinere dem, så bips har én anbefaling vedrørende digitale mangellister. Der vil blive gennemført en høring inden endelig udgivelse i 3. kvartal 2013.

Baggrunden for de to publikationer er følgende:

C207 indeholder et første udkast til anvendelse af og indhold i en digital mangelliste og blev af Dikon suppleret med en mangelliste i Excel. U104 er en delvist revideret udgave af C207.
Efter 2005 skete en afprøvning af indholdet i C207 og excel-mangellisten, og erfaringerne herfra dannede grundlag for revisionsarbejdet med U104. Samtidig var der udviklet og implementeret mangellistesystemer, og udbydere af disse blev sammen med konkrete brugere inddraget i revisionsarbejdet.
C207 foreskriver kravene til digital udveksling af mangellister – ”med krav til udveksling af data mellem to eller flere parter frem for krav til standardisering af de individuelle værktøjer og systemer”. Målgruppen for C207 er alle virksomheder i byggeriet, it-udviklere, m.fl.
Forudsætningen for U104 er, at den alene anvendes i forbindelse med udveksling, og at der bruges ét mangellistesystem pr. projekt eller byggesag. Målgruppen for U104 er primært softwarefirmaer, som i samarbejde med kunder udvikler, reviderer og optimerer digitale mangellistesystemer.

De to publikationer afspejler udviklingen inden for it o.a. hvor der i 2005 ikke fandtes egentlige mangellistesystemer som i dag – avancerede flerbruger-systemer på web og mobil med integration til anden dokumentation, mulighed for at tilknytte fotos, tegninger, gps-koordinater mv.

Kontaktperson i bips: Inge Kobberø

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.