Services

Brugerinddragelse i Byggeriets Videnscenter

29. apr. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Hvordan sikres brugerne indflydelse på fagligheden, når foreningen nedlægges og aktiviteterne varetages i Byggeriets Videnscenter, der organiseres som en selvejende fond?

I foreningen bips har brugerinddragelsen i forhold til projekter, værktøjer og faglig retning været naturlig og høj.

bips og Byggecentrum har på overordnet niveau tilkendegivet, at i Byggeriets Videnscenter skal ”den faglige retning sættes af videnscenterets brugere”, samt at brugerinddragelsen skal være ”mindst lige så god som i bips”.

Nogle medlemmer har - blandt andet på generalforsamlingen den 30. marts 2016 - givet udtryk for, at disse formuleringer ikke var tilstrækkelige til at give tryghed om brugernes fremtidige faglige indflydelse i Byggeriets Videnscenter.

Efter konstruktiv dialog med en gruppe medlemmer og i blandt andet bips' Faglige Styregruppe er der nu udarbejdet et notat, som beskriver den overordnede rollefordeling og organisering af brugerinddragelsen.

Der er som uddybning også udarbejdet udkast til kommissorier for henholdsvis Fagligt Advisory Board og Brugergrupper (med beskrivelsesområdet som eksempel).

bips håber hermed at have skabt den ønskede klarhed og tryghed blandt medlemmerne om dette vigtige perspektiv ved etableringen af Byggeriets Videnscenter.

Den endelige beslutning om organisering af brugerinddragelsen vil blive truffet af den kommende bestyrelse for Byggeriets Videnscenter på baggrund af de anbefalinger, der fremgår af disse dokumenter. 

Du finder dokumenterne her: 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.