Services

Beskrivelseselementer til Vvs er revideret

27. feb. 2019 af Anonymous
Del på
Paradigmer, beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning og xml-fil er reviderede.

Projektspecifikt paradigme,  eksempler på bygningsdelsbeskrivelser, paradigme for udbudskontrolplan, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning, beskrivelsesvejledning og xml-fil er reviderede.

Beskrivelseselementerne for Vvs kan hentes her af abonnenter.

I forhold til revision 4 blev henvisninger til byggesagsbeskrivelsen tilrettet, idet arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, nu ikke længere er en del af byggesagsbeskrivelsen, men en selvstændig beskrivelsesanvisning. Desuden blev punkt 2.5 Sikkerhed og sundhed samt punkt 3.8 Arbejdsmiljø tilrettet i relation til bips B1.011, Beskrivelsesanvisning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed og begrebet byggeledelse blev erstattet med bygherrens tilsyn således at der er overensstemmelse med AB 92. Desuden blev punktet om autorisationsdokumentation og punktet om autorisation og uddannelse samlet til ét fælles punkt, punkter vedr. CE-mærkning blev samlet til ét punkt og et nyt punkt om Funk-tionsafprøvning iht.Bygningsreglementet blev indført. Desuden blev punkt 2.7.5 D&V-dokumentation ændret således at punktet indeholder samtlige fagspecifikke krav til D&V-dokumentation helt frigjort af arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.