Services

Beskrivelseselementer til Sprinkling er revideret

7. mar. 2019 af Anonymous
Del på
Paradigmer, beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning og xml-fil er reviderede.

Projektspecifikt paradigme,  eksempler på bygningsdelsbeskrivelser, paradigme for udbudskontrolplan, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning, beskrivelsesvejledning og xml-fil er reviderede.

Beskrivelseselementerne for Sprinkling kan hentes her af abonnenter.

I forhold til de oprindelige udgaver blev punkt 2.5 Sikkerhed og sundhed samt punkt 3.8 Arbejdsmiljø tilrettet i relation til bips B1.011, Beskrivelsesanvisning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed og begrebet byggeledelse blev erstattet med bygherrens tilsyn således at der er overensstemmel-se med AB 92. Desuden blev punktet om autorisationsdokumentation og punktet om autorisation og uddannelse samlet til ét fælles punkt og punkter vedr. CE-mærkning blev samlet til ét punkt. Desuden blev punkt 2.7.5 D&V-dokumentation ændret således at punktet indeholder samtli-ge fagspecifikke krav til D&V-dokumentation helt frigjort af arbejdsbe-skrivelsen for bygningsinstallationer. 

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.