Services

Beskrivelseselementer til IT-kabling er revideret

12. mar. 2019 af Anonymous
Del på
Paradigmer, beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning og xml-fil er reviderede.

Projektspecifikt paradigme, paradigme for bygningsdelsbeskrivelse, eksempler på bygningsdelsbeskrivelser, paradigme for udbudskontrolplan, basisbeskrivelse, beskrivelsesanvisning, beskrivelsesvejledning og xml-fil er reviderede.

I forhold til revision 2 blev henvisninger til byggesagsbeskrivelsen tilrettet, idet arbejdsmiljø, herunder grundlag for
plan for sikkerhed og sundhed, nu ikke længere er en del af byggesagsbeskrivelsen, men en selvstændig beskrivelsesanvisning. Desuden blev punkt 2.5 Sikkerhed og sundhed samt punkt 3.8 Arbejdsmiljø tilrettet i relation til bips B1.011, Beskrivelsesanvisning - arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed og begrebet
byggeledelse blev erstattet med bygherrens tilsyn således at der er overensstemmelse med AB 92. Desuden blev
punktet om  autorisationsdokumentation og punktet om autorisation og uddannelse samlet til ét fælles punkt og punkter vedr. CE-mærkning blev samlet til ét punkt. Desuden blev punkt 2.7.5 D&V-dokumentation ændret således at punktet indeholder samtlige fagspecifikke krav til D&V-dokumentation helt frigjort af arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer.

Beskrivelseselementerne for IT-kabling kan hentes her af abonnenter.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.