Services

Tegn abonnement

Side 1 af 2

1. Virksomhedens størrelse

Virksomheder og bygningsejere betaler abonnement til bips’ værktøjer ud fra hvor mange byggefaglige medarbejdere, der er ansat.
 

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.
 

"Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:
 

• Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.


• Bygningsejere/byg- og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion.
For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).


• Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer.
Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.


• Byggevareproducenter/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, projektering, teknisk rådgivning eller salg.


• Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.
 

Organisationer og uddannelsesinstitutioner betaler en enhedspris for adgang til bips’ værktøjer uanset antallet af byggefaglige medarbejdere. 

Denne mulighed gælder kun, hvis værktøjerne skal bruges til undervisning eller medlemsrådgivning. Hvis det ønskes at bruge værktøjerne i rollen som bygningsejer, skal der tegnes abonnement som bygningsejer, jf. listen ovenfor.

2. Værktøjer

(kr. 0 p.a.)

Hvilke værktøjer ønsker du adgang til?

Enhedspris for organisationer og uddannelsesinstitutioner


Samlet pris ekskl. moms 0