Services

Fagligt Advisory Board

21. mar. 2017 af Rikke Carlsen
Del på
Tags: bips
Fagligt Advisory Board skal på overordnet niveau lægge den faglige retning for Byggeriets Videnscenter og sikre brugerinddragelse, således at værktøjerne afspejler branchens behov.

Det Faglige Advisory Board:

  • Fastlægger på overodrnet plan den faglige retning for videnscenteret, dets værktøjer og projekter, samt hovedlinkjer for og prioritering af projekter og udviklingsaktiviteter
  • Er ledelelsens faglige sparringspartner
  • Refererer til direktionen

Fagligt Advisory Board består af 8-10 personer, og sammensættes blandt formænd for brugergrupper, taskforces og udvalg. Endvidere deltager en repræsentant for det danske buildingSMART-udvalg. Øvrige medlemmer kan udpeges for at opnå den fornødne bredde i forhold til hele branchens leverancekæde. Medlemmerne udpeges af videncenterets direktion.

Læs her kommissorium for Fagligt Advisory Board.

 

Deltagere

Navn Firma Repræsenterer
Morten Alsdorf (formand) NCC Udførende virksomhed
Jan Karlshøj DTU buildingSMART
Bent Feddersen Rambøll Formand for brugergruppe vedr. Beskrivelser 
Michael Schou White arkitekter Arkitektvirksomhed 
Michael Blom Søefeldt COWI Formand for brugergruppe vedr. Aftale/kommunikation
Michael Porskær Orbicon Formand for brugergruppe vedr. CAD og bygningsmodel 
Sara Asmussen Bygnings-styrelsen Formand for brugergruppe vedr. Drift

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn