Services

Fagligt Advisory Board

21. mar. 2017 af Rikke Carlsen
Del på
Tags: bips
Fagligt Advisory Board skal på overordnet niveau lægge den faglige retning for Byggeriets Videnscenter og sikre brugerinddragelse, således at værktøjerne afspejler branchens behov.

Det Faglige Advisory Board:

  • Fastlægger på overodrnet plan den faglige retning for videnscenteret, dets værktøjer og projekter, samt hovedlinkjer for og prioritering af projekter og udviklingsaktiviteter
  • Er ledelelsens faglige sparringspartner
  • Refererer til direktionen

Fagligt Advisory Board består af 8-10 personer, og sammensættes blandt formænd for brugergrupper, taskforces og udvalg. Endvidere deltager en repræsentant for det danske buildingSMART-udvalg. Øvrige medlemmer kan udpeges for at opnå den fornødne bredde i forhold til hele branchens leverancekæde. Medlemmerne udpeges af videncenterets direktion.

Læs her kommissorium for Fagligt Advisory Board.

 

Deltagere

Navn Virksomhed Repræsenterer
Michael Porskær (formand) Orbicon Formand for brugergruppe vedr. CAD og bygningsmodel
Michael Blom Søefeldt COWI Formand for brugergruppe vedr. Aftale og kommunikation
Bent Feddersen Rambøll Formand for brugergruppe vedr. Beskrivelser
Jan Karlshøj DTU buildingSMART
Jette Bakgaard NIRAS Rådgivende ingeniørvirksomhed
Michael Schou PLH arkitekter Arkitektvirksomhed
Niels Treldal NCC Udførende virksomhed

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn