Services

Hvad er Molios beskrivelsesværktøj?

24. jul. 2017 af Rikke Carlsen
Del på
En overordnet gennemgang af Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) med tilhørende definitioner af dets grundelementer.

Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) er en de facto standard for de beskrivelser, der knytter sig til byggeriet, både i forhold til nybyggeri og til renovering.

Strukturen i Molios beskrivelsesværktøj sikrer at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, således at både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes. Molios beskrivelsesværktøj rummer en række standardiserede beskrivelsestekster, basisbeskrivelser samt paradigmer for udarbejdelse af projektspecifikke bestemmelser til en byggesag.

Struktur

Strukturen er beskrevet i B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur, der gratis kan hentes her. Beskrivelsesanvisningen er en håndbog i opbygningen og brugen af Molios beskrivelsesværktøj. Såvel afsender (de projekterende) som modtager (de udførende) skal være bekendt med indholdet af denne anvisning, før beskrivelsesværktøjet tages i anvendelse.

Beskrivelsesstrukturen er baseret på, at et projektmateriale til en byggesag består af følgende dokumentgrupper:

  • Udbudsbrev
  • Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister
  • Beskrivelser
  • Tegninger
  • Retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse
  • Tidsplaner
  • Tilbudsliste

Beskrivelsesværktøjet omhandler alene beskrivelser. De øvrige dokumenter i projektmaterialet er således uden for rammerne af Molios beskrivelsesværktøj, der kan anvendes uanset entrepriseform.

Beskrivelser

Beskrivelse anvendes som en fællesbetegnelse for byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelser. En byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser er hver sammensat af to dele:

  • En basisbeskrivelse 
  • En projektspecifik beskrivelse 

Det er summen af de to dele, der udgør henholdsvis byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelser.

Byggesagsbeskrivelsen

Byggesagsbeskrivelsen indeholder de fælles betingelser, der gælder for alle entrepriserne i en byggesag. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen indeholder ikke entreprisearbejder, da disse altid er indeholdt i arbejdsbeskrivelser.

Arbejdsbeskrivelser

Til en entreprise kan være knyttet et eller flere arbejder. De projekterende fastsætter omfanget og antallet af arbejdsbeskrivelser og hvilke entrepriser de knytter sig til. En arbejdsbeskrivelse anvendes som beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer, udførelse og kontrol, herunder specifikationer for de bygningsdele der indgår i arbejdet.

Basisbeskrivelser

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx. En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter. Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Hvad der er relevant for den aktuelle byggesag angives i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

Projektspecifik beskrivelse, generelt

De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen. En projektspecifik beskrivelse indeholder - ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse - projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen.

Projektspecifikke beskrivelser, paradigmer

Molios beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, herunder bygningsdelsbeskrivelser. Paradigmerne benyttes af de projekterende, når der skal udarbejdes en projektspecifik beskrivelse. Paradigmerne opdateres løbende af bips, således at disse altid er ajourført med hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. Opdateringer til indholdet i basisbeskrivelserne sker således via paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser. Paradigmerne opdateres løbende, hvorfor det er vigtigt altid at starte en ny beskrivelse op med paradigmerne i Molios beskrivelsesværktøj.

Beskrivelsesanvisning

Beskrivelsesanvisninger har numrene B1.xxx. Der er udarbejdet beskrivelsesanvisninger for byggesags-beskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne. En beskrivelsesanvisning indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og en beskrivelsesvejledning.

Beskrivelsesvejledning

Beskrivelsesvejledninger har numrene B3.xxx. En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning til basisbeskrivelser og paradigmer. Beskrivelsesvejledning bruges alene af de projekterende som en opslagsbog.

Udgaverne B1.000 og B100

Beskrivelsesværktøj findes i to udgaver, en ny udgave B1.000 og en gammel udgave B100. Læs mere her.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn