Services

Hvad er buildingSMART International?

18. dec. 2013 af Anonymous
Del på
En non-profit medlemsorganisation, som arbejder for OpenBIM igennem et byggeris livscyklus. NB! buildingSMART International har ændret organisation i sommeren 2014 - opdatering følger.

buildingSMART International tilbyder at hjælpe med at

 • Build SMART to build GREEN
 • Improve your business processes
 • Develop new business models
 • Extend your value chain

I det internationale buildingSMART-samarbejde deltager 35 lande, som er organiseret i regionale ”chapters” - i Nordamerika, Europa, Asien og Australien og Mellemøsten. Medlemmerne er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, leverandører og driftsorganisationer - samt softwareudviklere og bygherrer. Vedlagt er korte halvårlige statusrapporter fra regionale chapters. Rapporterne er en opsummering af mere udførlige tekstdokumenter.

Der er to parallelle indsatsområder i buildingSMART International

 • brugerinteresser
 • udvikling af tekniske standarder

 

De brugerorienterede aktiviteter foregår i IUG International User Group, som varetager brugerbehov overordnet. Her ligger også IDM og Data Dictionary (styreguppen).

De tekniske aktiviteter foregår i ITM International Technical Management Committee, som varetager den tekniske udvikling overordnet. ITM-arbejdet sker i tre grupper:

 • TAG (Technical Advisory Group) – ingen offentlig hjemmeside, bruger et lukket ftp-site
 • ISG Software Implementer Support Group - fremmer, støtter, koordinerer og certificerer IFC-softwareimplementering
 • MSG Model Support Group varetager udvikling og vedligehold af tekniske standarder, IFC-specifikationen mv.

Under ITM ligger også den tekniske IFD-gruppe.

buildingSMART International ledes af

 • (IC) International Council, bestyrelse sammensat af to medlemmer fra hver chapter/regional alliance og med en valgt formand. Her fastlægges den forretningsmæssige og tekniske strategi.
 • (EXCOM) Executive Committee - forretningsudvalg som overordnet styrer og koordinerer konkrete buildingSMART-aktiviteter.
 • Executive team er sekretariat, som udpeges af IC og tager sig af daglig drift samt økonomi.

Udover den formelle organisation repræsenterer buildingSMART International et stort internationalt netværk af ressourcepersoner og virksomheder inden for udvikling og standardisering af it i byggeriet. Mangeårige internationale udviklingsarbejder og samarbejder omkring f.eks. Express, elektroniske handelsstandarder og ICIS har sluttet sig til den internationale buildingSMART-organisation. Resultaterne af buildingSMART-arbejdet bæres videre til international standardisering i f.eks. ISO, Fiatech, OGC, OSCRE m.fl, ligesom der gennemføres tværgående og nationale udviklings- og implementeringsprojekter.

buildingSMART-samarbejdet har eksisteret siden 2005, men startede allerede i 1994 under navnet IAI-forum.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.