Services

Havn i Beirut: Fra 2D til 4D på under 7 uger

9. apr. 2013 af Anonymous
Del på
E. Pihl & Søn A.S. viser, at 4D-visualiseringer af arbejdets udførelse er et godt værktøj til at undgå dyre fejl og forsinkelser. Når tidsplanen er enkel at forstå, er den også lettere at overholde.

Planlægning af byggeprojekters udførelse foregår oftest i komplicerede, regnearklignende Gantt-kort, der kan rumme op mod 1000 individuelle opgaver. De er svære at orientere sig i – særligt for bygherren og ikke-tekniske samarbejdspartnere, men også for de udførende selv. Med BIM findes et alternativ. Programmeres 3D-modellen med information om, hvor lang tid det tager at montere og udføre det enkelte objekt, kan man nå en intuitiv visualisering af udførelsessekvensen. Der er tale om BIM i 4D.

E. Pihl & Søn A.S. har afprøvet metoden på et anlægsprojekt i Beirut, Libanon. Virksomheden fortæller, at 4D skaber et bedre overblik over projektet og bidrager til at udpege sammenstød mellem specifikke opgaver – altså områder, hvor tidsplanen skal revideres. De fortæller også om egnede softwareløsninger og giver gode råd til rollefordeling

En havneudvidelse i Beirut – fra 2D til 4D
Projektet, hvor metoden er blevet afprøvet, er en udvidelse af havnen i Beirut. Der skal etableres 500 m kaj og et containerområde på 180.000 m², og det hele skal stå færdigt i 2012.

Selve projekteringen er foregået i 2D, og den oprindelige planlægning er udført som et traditionelt Gantt-kort – dvs. et diagram med vandrette barer, der hver repræsenterer en opgave.

På den baggrund opbyggede Pihl i første omgang en 3D model, hvor både havbunden og konstruktionerne indgik. Derefter knyttede man objekterne i modellen til de tilsvarende aktiviteter i tidsplanen. Med det kan man tale om en 4D model, der består af de tre rumlige akser og tiden som den fjerde dimension.

Modellen kan nu gennem IFC importeres i et simuleringsprogram, der viser udførelsens fremskridt. Her afspiller man altså udførelsessekvensen som en video, så de enkelte objekter tilføjes i den rækkefølge, det er planlagt. Der eksisterer en række 4D-værktøjer, og E. Pihl & Søn A.S. har testet tre af dem – Tekla Structures: Construction Management, Synchro og Navisworks Manage.

Det har taget Pihl & Søn A.S. ca. 4 uger at udarbejde 3D-modellen og ca. 3 uger at kode den med tid og nå 4D. Man vurderer, at man kan gå fra 2D til 4D på 2-3 uger når software og kompetancer er fuldt udviklede.

Bedre forståelse og færre fejl
Der er god grund til at foretage denne opgradering fra 2D og Gantt til 4D, hvis man spørger E. Pihl & Søn A.S.

For det kan være svært at associere en lille del af et stort, abstrakt Gantt-kort med den konkrete opgave, den repræsenterer. En 4D-model ligner derimod den virkelige verden, og det bliver derfor lettere at forstå tidsplanen. Man kan se hvilke bindinger, der er mellem aktiviteterne, og hvor på byggepladsen, der kan opstå pladsmangel.

E. Pihl & Søn A.S. har oplevet et antal fordele, som de fortæller om i rapporten:

  • Det generelle overblik styrkes, og kommunikationen med f.eks. bygherren forbedres.
  • Det bliver lettere at identificere sammenstød mellem aktiviteter. Hvor er der f.eks. for lidt plads at arbejde på?
  • Analyser af forsinkelser forbedres. 4D-metoden kan sammenholde arbejdets faktiske fremdrift med den planlagte fremdrift.
  • Styring af underentreprenører lettes. De kan f.eks. tildeles hver deres farve i modellen.
  • Planlægning af byggepladsen og grundlaget for beslutninger om parkering, materialeleverancer mm. forbedres.

E. Pihl & Søn A.S. bruger allerede 4D på andre byggepladser, og man planlægger at udvide anvendelsen.

Tips til implementering af 4D
Rapporten giver desuden læseren en række råd til, hvordan den konkrete implementering af 4D kan foregå.

Når man opbygger 3D-modellen, skal man f.eks. sikre sig, at den afspejler tidsplanens opgaver. Hvis en søjle konstrueres i to trin, så skal den samme søjle være opdelt i to objekter i 3D-modellen. Kun på den måde kan man køre tidsplanen sammen med 3D-modellen, og kun på den måde når man altså 4D.

På samme måde diskuteres spørgsmålet om rollefordeling. Er det en CAD-ekspert eller en planlægger, der skal være i førersædet? Rapporten foreslår et samarbejde, hvor en CAD-ekspert opbygger modellen og en planlægger vedligeholder den.

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.