Services

Demohus

10. sep. 2014 af Anonymous
Del på
Tags: bips
Norsk eksempel på ifc-fil tagget med information fra Data Dictionary

Demohuset indeholder div. konstruktive dele, køkken og indretning. Til hvert objekt er knyttet egenskaber om Identification, Location, Quantities, Material, Relations, Classification, evt. ifc Property Sets. Man kan se demohuset f.eks. i Solibri Model Viewer - med navigation både fra model og stifinder. 

buildingSMART Norge skriver om demohuset:
"Entydig tolking av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig slik at programvarene automatisk skjønner innhold og egenskaper i modellene som utveksles.

buildingSMART Dataordbok ... gir grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM slik at alle modeller tolkes entydig av aktører og forhandlere. buildingSMART Dataordbok automatiserer og effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDV dokumentasjon.

De ulike medlemslandenes dataordbøker er definert mot hverandre, så åpenBIM informasjon oversettes automatisk fra land til land uten feil og tap av data. 
 IFD Library Group har ansvar for utviklingen av buildingSMART Dataordbok.

Filen som kan lastes opp "Demohuset bSDD" er en Dataordbok beriket ifc fil. Den er beriket med verktøyet Data Dictionary Tagger fra Catenda som buildingSMART Norge har bidratt med å utvikle.

buildingSMART Dataordbok er basert på ISO standarden ISO 12006-3."

Oversigt over BIM-viewere

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.