Services

Hvordan bruges Molios beskrivelsesværktøj af de udførende?

17. jan. 2011 af Anonymous
Del på
Vejledning til de udførende i hvorledes Molios beskrivelser (tidl. bips) anvendes.

De udførende modtager projektspecifikke beskrivelser som en del af projektmaterialet. Disse projektspecifikke beskrivelser udgør, sammen med de basisbeskrivelser der er gjort gældende for arbejdet, beskrivelsen til et givent arbejdsområde.

Molio beskrivelser (tidl. bips) har en fast indholdsfortegnelse for opbygning af beskrivelserne, som sikrer at de udførende altid ved hvor de forskellige specifikationer forefindes.

Det er kun de projektspecifikke beskrivelser der udsendes. De udførende der modtager de projektspecifikke beskrivelser, skal selv gøre sig bekendt med indholdet i de for byggesagen relevante basisbeskrivelser.

En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag, herunder anvisninger, normer og specifikationer, der er alment gældende for et givet arbejde og uafhængige af de enkelte projekter. Der kan ikke redigeres i en basisbeskrivelse, og indholdet af basisbeskrivelsen er således identisk fra projekt til projekt. De udførende kan derfor koncentrere sig om indholdet af de projektspecifikke beskrivelser, når de har gjort sig bekendt med indholdet af basisbeskrivelserne.

De udførende kan tegne et abonnement på Basisbeskrivelser og dermed downloade basisbeskrivelserne fra dette website.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn