Services

Hvad er Molio - Byggeriets Videnscenter?

14. jun. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Molio - Byggeriets Videnscenter er etableret i foråret 2016 ved en sammenlægning af bips og Byggecentrum. Videnscenteret er en selvejende, non-profit organisation og er uafhængig af særinteresser.

Formålet for Molio - Byggeriets Videnscenter er – lige som det var tilfældet for bips og Byggecentrum - at bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, anlæg og drift til gavn for både erhverv og samfund ved at levere produkter og værktøjer, der fremmer udvikling, digitalisering og effektivisering.

Vores produkter og services udvikles og leveres på markedsmæssige vilkår, mens driftsoverskud anvendes til videreudvikling.

Organisatorisk er bips og Byggecentrum pr. 13.06.16 lagt endegyldigt sammen og foreningen bips er blevet opløst.

Både bestyrelser, medarbejdere og ledelser i Byggecentrum og bips takker for mange års godt samarbejde med vores kunder, medlemmer og andre samarbejdspartnere. Vi ser alle frem til at samarbejde inden for de nye rammer og give vores stærke bidrag til udviklingen af branchen.

Et stærkt, fagligt netværk

Med sammenlægningen har Molio fået en endnu bredere kunde- og netværkskreds i branchen, der omfatter hele byggeriets værdikæde; bygherrer, arkitekter og ingeniører, rådgivere, entreprenører og leverandører. Dette giver en unik mulighed for at arbejde med at skabe sammenhæng i produkter og værktøjer på tværs af byggeriets aktører og processer. Vi betragter alle vore kunder, brugere og interessenter som en del af vores netværk.

Dialog og inddragelse af vores netværk sikrer, at værktøjerne lever op til virksomhedernes og branchens behov og skaber værdi.

Brugerne har gennem det faglige netværk adgang til at

 • præge den faglige retning
 • deltage i udviklingsaktiviteter
 • deltage i læringsaktiviteter og erfaringsudveksling

Vores produkter og ydelser

Byggeriets Videnscenter tilbyder værktøjer og ydelser, der kan effektivisere informationshåndteringen – dvs. standarder, informationsstrukturer, data og videnformidling i hele byggeriets værdikæde, for eksempel:

 • V&S Prisdata
 • Byggedata
 • bips beskrivelser
 • Aftaledokumenter
 • CAD-manual/Bygningsmodeller
 • CCS
 • HFB
 • Bøger
 • Kurser og konferencer
 • buildingSMART
 • NCS
 • HUSET (udstilling og konferencecenter)

Kompetencer

Molio har stærke kompetencer inden for digitalisering, produktudvikling, læring, formidling, salg- og markedsføring, udvikling og brugerinddragelse. Disse kompetencer giver samlet set de bedste betingelser for at levere de værktøjer og produkter, der til hver en tid er relevante for branchen og samtidig drive en sund forretning.

Flere skal være med

Molio - Byggeriets Videnscenter inviterer andre organisationer, netværk, erfa-grupper mv., som arbejder med viden i byggeriet, til at blive en del af videnscenteret. Alle former for samarbejde, som kan skabe synergi og værdi for branchen, kan tænkes, fx kontorfællesskab, administrativt fællesskab, samarbejde om udvikling eller formidling, etablering af et strategisk partnerskab, integration eller ultimativt sammenlægning.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn