Services

Byggeriets Videnscenter

18. jan. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Tags: bips
På bips' ekstraordinære generalforsamling, 02.05.16, stemte medlemmerne enstemmigt ja til bestyrelsens forslag om at etablere Molio - Byggeriets Videnscenter ved at lægge bips og Byggecentrum sammen.

Alle bips' aktiviteter og formue er overført til Molio - Byggeriets Videnscenter, og Foreningen bips er blevet opløst og likvideret.

Værktøjer, udviklingsprojekter, medarbejdere og virksomhedsaktiviteter fortsætter i det nye videnscenter. I en periode vil bips-navnet fortsat optræde som brand for værktøjer og aktiviteter.

Læs mere om Byggeriets Videnscenter her

Baggrund
Siden oprettelsen i 2003 har bips oplevet en stor vækst, både i antallet af medlemmer og mængden af værktøjer, som skal vedligeholdes og videreudvikles. bips’ bestyrelse mener, at der nu er behov for at tage endnu et skridt for at udnytte potentialet og styrke positionen som leverandør af branchens fælles standarder.

Bestyrelsen ønskede derfor at etablere et nyt videnscenter i byggeriet gennem en sammenlægning med Byggecentrum – ud fra en tro på, at vi sammen har mulighed for at nå meget længere ud i branchen, såvel nationalt som internationalt.

Næste skridt vil være at invitere andre organisationer og netværk, som arbejder med viden i byggeriet, til at blive en del af Byggeriets Videnscenter.

Fortsat brugerinddragelse
Molio vil ligesom bips arbejde ud fra et non-profit perspektiv, hvor driftsoverskud anvendes til videreudvikling af værktøjerne.

Brugerne vil fortsat have stor indflydelse på udviklingen af værktøjer, idet tanken er at etablere et stort netværk med brugergrupper, som udveksler erfaringer og giver input til udviklingen. Ligeledes vil selve arbejdet med at udvikle og opdatere standarderne fortsat i høj grad varetages af ekspertbrugere fra virksomhederne, som det fx sker via beskrivelsernes fagredaktører i dag.

Læs her en fuld præsentation af det planlagte videnscenter.

Der er afholdt to informationsmøder om sammenlægningen den 29. januar og 3. februar. Mødet den 29. januar blev streamet - Se videoen her:

(Klik her, vis du vil se videoen i fuld skærm)

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn