Services

Brugergrupper

7. okt. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Tags: bips, fora, forum
Brugergrupperne skal sikre brugerinddragelse i forhold til udviklingen af videnscenterets værktøjer således at værktøjerne afspejler branchens behov.

Brugergrupperne skal:

  • sikre branchens bredest mulige opbakning til anvendelse af værktøjerne
  • bibringe de centrale brugeres behov, erfaringer, faglge kompetencer og holdninger 
  • arbejde inden for sit værktøjsområde og involveres på tværs i organisationen, når nye projekter har berøring med det pågældende værktøjsområde
  • fastlægge den faglige retning for værktøjsområdet og rådgive videnscenterets produktchefer
  • virke såvel i forhold til nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling

Brugergrupperne er for såvidt angår den overordnede faglige udviklings retning underlagt videnscenterete Faglige Advisory Board og refererer i øvrige spørgsmålet til videnscenterets daglige ledelse.

Brugergrupperne består som hovedregel af 5-7 medlemmer, der skal være erfarne og faglige kompetente brugere. De skal komme fra relevante dele af byggeriet værdikæde og afspejle de forskellige brugeres situationer. Videncenterets ledelse godkender sammensætning, formand og medlemmer på baggrund af indstilling fra brugergrupper og produktchefer. En gang årligt godkender Fagligt Advisory Board den samlede bemanding af brugergrupperne. Der skal sikres løbende fornyelse og aktiv deltagelse i brugergrupperne.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn