Services

BPS-publikationer

3. jul. 2017 af Anonymous
Del på
Tags: bips, bps
Oversigt over publikationer udgivet af BPS

Nedenstående oversigt viser tidligere udgivne bps-publikationer. Publikationer med link kan bestilles via Molio Bøger eller ved at skrive eller ringe til Molio.

info@molio.dk

Molio – Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1
2730 Herlev
Telefon 70 12 06 00
 

7: Vejledning i bygningsprogrammering

21: Fælles tegningsprincipper (FTP)
21: General principles of Drawings
22: Vejledning: el-installationer i betonelementbyggeri
24: Typiske beskrivelsesafsnit, betonoverflader til malebehandling og tapetopsætning, 2. udgave
35: Limtrædetaljer, 3-charniersrammer, hæfte 1 og 2
36: Betonelementdetaljer - indstøbningsdele
37: Limtrædetaljer, søjle / bjælkekonstruktioner, hæfte 1 og 2
50: Afleveringsprotokol
51: Fundamentsdetaljer - generelt
52: Fundamentsdetaljer - gulv på jord
53: Fundamentsdetaljer - kældre
62: Indervægsdetaljer
66: Vedligehold af ejendomme - fælles orden
67: Fælles principper for vedligehold af ejendomme
79: VVS-detaljer, afløb i bygning - samling af afløbssystemer af forskellige materialer
80: VVS-detaljer, afløb i bygning - brandbeskyttelse af afløbsledninger af plast
91: Specifikationsskema for lavspændingstavler - med eksempler
93: El-anlæg i terræn og bygning, oversigt over bygningsdele - med eksempler
94: VVS-detaljer, solvarmeinstallationer, - varmt brugsvand, - store anlæg
97: Kvalitetsstyring af teknisk rådgivning og bistand
98: Kvalitetsstyring i entreprenør- og håndværksvirksomheder
99: Planlægning med fælles tegningsprincipper

Renovering af etageejendomme:
100: - fundamenter og kældre
101: - ydervægge
102: - vinduer og udvendigt træværk
103: - tage
115: - installationer
116: - indvendige bygningsdele
117: - generelle forhold
118: - ændringer foranlediget af Bygningsreglement 1995
119: - til ældre og handicappede

106: Kvalitetssikringsblanketter - med eksempler
109: Typiske beskrivelsesafsnit, betingelser for kvalitetssikring - totalentreprise
110: Typiske beskrivelsesafsnit, indendørsbeplantning
111: Typiske detaljer, lavenergibyggeri
114: Typiske beskrivelsesafsnit, elementer af letklinkerbeton - leverance og montage
120: Bygningsintegreret solenergi
121: Håndbog i miljørigtig projektering (erstattet af ABCplanner, se mere her)
122: Typiske beskrivelsesafsnit, betonrenovering - reparation, injektion og overfladebeskyttelse
123: Miljøbegreber inden for bygge- og anlægsområdet
126: Atrier - energi og miljø
127: Solceller på tag og facade. Vejledning
128: Solceller i byggeriet
129: Miljørigtig projektering - bygherrevejledning
130: Byggevareinformation til digitale medier. Vejledning
131: Fem glasfacader
132: Lysstyring
133: Luftsolvarmeanlæg
134: Inspirationsguide til miljørigtig projektering

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn