Services

Abonnementsbetingelser

13. jul. 2016 af Rikke Carlsen
Del på
Tags: bips
Læs abonnementsbetingelser for Molio (tidl. bips).

Abonnementet knytter sig til en virksomhed, en organisation eller en institution. Abonnementet dækker alle medarbejdere.

Abonnementsperiode
Molios abonnementsperiode på værktøjer går fra 1. april til 31. marts.

Adgang
Adgang til Molios "bips-værktøjer" kan ikke overdrages til tredjemand (fysisk eller juridisk person), medmindre Molios forudgående skriftlige samtykke er indhentet.

Abonnenten har kun ret til at anvende de digitale værktøjer i abonnementsperioden.

Når en medarbejder flytter fra virksomheden, skal virksomheden sikre, at medarbejderen ikke fortsat har adgang til Molios digitale værktøjer.

Ophavsret
Samtlige rettigheder tilkommer alene Molio.

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af Molios værktøjer, såvel papirudgaver som de digitale værktøjer eller dele deraf, er ikke tilladt.

Ansvar
Molios værktøjer forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af værktøjet for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar. Hverken Molio eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af Molios værktøjer, kan gøres ansvarlige for anvendelsen af værktøjet i praksis.

Reguleringer
Molio er berettiget til at regulere abonnementsprisen i op- eller nedgående retning.

Prisen for abonnementet afhænger af, hvor mange byggefaglige medarbejdere abonnentvirksomheden har. Hvis antallet af byggefaglige medarbejdere ændres, reguleres abonnementsprisen i den efterfølgende abonnementsperiode. Det påhviler abonnenten at meddele Molio ændringer i antallet af byggefaglige medarbejdere. Molio forbeholder sig ret til at udbede sig dokumentation for opgørelse af antallet af byggefaglige medarbejdere.

Molio forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsbestemmelserne.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af abonnement skal ske med mindst 3 måneders varsel senest pr. 31. december. Opsigelse efter den 1. januar får derfor først virkning for det efterfølgende abonnementår. Opsigelse skal ske skriftligt enten per brev eller mail til molio@molio.dk.

Misligholder abonnenten ovenstående vilkår for abonnementet, kan Molio hæve abonnementsaftalen.

bips og Byggecentrum er blevet til Molio

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

CCS i praksis på LinkedIn