Services

461 IT-kabling

Del på

Introduktion

Arbejdet omfatter IT-kabling til brug for bl.a data (fx administrative pc-systemer), IP og analog telefoni mv. Aktivt udstyr og tv-antenner er ikke medtaget. IT-kabling kan anvendes for såvel nybyggeri som renovering/ombygningsarbejder.

På baggrund af nyeste software opdatering hos Microsoft, vil Word filer downloadet fra vores hjemmeside åbnes i beskyttet visning. For at redigere i filen trykkes der på Aktiver redigering. Dette gælder kun for PC brugere.

Vejledning

For en generel beskrivelse af Molios beskrivelsesværktøj se vejledningen til værktøjsområdet beskrivelser.

Grænsefladen til B.2400, basisbeskrivelse, bygningsinstallationer
I B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering er bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer gjort gældende. Forskrifterne i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer kapitel 1,2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i B2.480, Basisbeskrivelse - teknisk isolering. Generelle forskrifter er angivet i B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer, mens arbejdsspecifikke forskrifter for teknisk isolering-arbejdet er angivet her. Princippet er illustreret i nedenstående figur.

 

Grænseflader til andre beskrivelsesområder er følgende:

 • Bygningsinstallationer
 • El

Inden udarbejdelsen af arbejdsbeskrivelser påbegyndes, er det vigtigt at gøre sig klart hvilken opdeling i arbejdsbeskrivelser der ønskes benyttet under hensyntagen til valg af udførende aktører.

Husk altid når der startes op på udarbejdelsen af en arbejdsbeskrivelse, at tage udgangspunkt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj, idet disse løbende opdateres i forhold til gældende referencer, erfaringer etc. Basisbeskrivelser opdateres kun ved større revisioner, så løbende opdateringer til disse er indeholdt i de paradigmer der er indeholdt i Molios beskrivelsesværktøj.

Molios beskrivelsesværktøj, dets elementer og brugen heraf er nærmere beskrevet i følgende:

Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Molio på molio@molio.dk eller tlf. 7012 0600.

Relateret

Dette værktøj er en del af:

Dette værktøj/værktøjsemne relaterer sig til:

Projektspecifikt paradigme (1 element)

IT-kabling, projektspecifikt paradigme 12. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet IT-kabling. Paradigmet er opbygget med fortløbende sidenummerering igennem hele dokumentet og kun mulighed for revisionsstyring i topteksten. NB! Bemærk at makroer er fjernet fra Arbejdsbeskrivelsen, der er opsat som en fortløbende sektion, således at sidehovedet er det samme i hele dokumentet.

Restricted

Paradigme på bygningsdelsbeskrivelser (1 element)

IT-kabling, paradigme bygningsdelsbeskrivelse 12. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser (5 elements)

Etagekrydsfelter 12. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Hovedkrydsfelt 12. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Horisontalkabling 12. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Hovedføringsveje 12. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Backbonekabling 12. mar. 2019

Eksempel på en bygningsdelsbeskrivelse for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Paradigme for udbudskontrolplan (1 element)

IT-kabling, paradime for udbudskontrolplan 12. mar. 2019

Paradigmet anvendes til at udarbejde udbudskontrolplan for arbejdet IT-kabling.

Restricted

Basisbeskrivelse (2 elements)

B2.461, Basisbeskrivelse - IT-kabling 12. mar. 2019

Restricted

Beskrivelsesanvisning (1 element)

B1.461, Beskrivelsesanvisning - IT-kabling 12. mar. 2019

Beskrivelsesanvisningen indeholder basisbeskrivelsen, paradigme for den projektspecifikke beskrivelse og vejledning for arbejdet IT-kabling.
Læsevenlig 2-sidet visning i Acrobat Reader/Acrobat Pro kan indstilles på følgende måde: Vis - Sidevisning - To sider - Vis forside i tosidevisning.

Restricted

Beskrivelsesvejledning (1 element)

B3.461 Beskrivelsesvejledning - IT-kabling 12. mar. 2019

Beskrivelsesvejledning indeholder vejledning i at udarbejde en arbejdsbeskrivelse til arbejdet IT-kabling.

Restricted

Datafil til database (1 element)

IT-kabling - XML fil 12. mar. 2019

XML-filen indeholder basisbeskrivelsen, vejledningen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse. Datafilen anvendes i tredje parts softwareløsninger der understøtter Molios beskrivelsesværktøj.

Restricted

Hjælp

Nyheder

 • 12. mar. 2019

  Beskrivelseselementer til IT-kabling er revideret Læs mere

 • 14. dec. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 5. sep. 2018

  Beskrivelseselementer til Bygningsinstallationer er revideret Læs mere

 • 28. sep. 2016

  Beskrivelseselementer til IT-kabling er reviderede Læs mere

 • 3. aug. 2016

  Beskrivelseselementer til bygningsinstallationer er reviderede Læs mere